1. Общи разпоредби

Моля прочетете настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.hipermag.com (наричана накратко по-нататък “Сайт”) преди да използвате този сайт. Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани накратко по-нататък “Потребител”) и фирма АЙСБЕРИ ООД с Булстат: 202815468 (наричанo накратко по-нататък „Администратор”), с който получавате правото да използвате услугите на Сайта при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте www.hipermag.com. АЙСБЕРИ ООД си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този Сайт и АЙСБЕРИ ООД като собственик и администратор на Сайта. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.

2. Авторски права

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали – e собственост на АЙСБЕРИ ООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на АЙСБЕРИ ООД и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Сайта за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на АЙСБЕРИ ООД е непозволено.

3. Описание на услугите

Сайтът предлага на Потребителя възможност за удобно и лесно извършване на онлайн поръчки и покупки, предоставяйки богат избор на автентични, разнообразни и висококачествени стоки, които ще бъдат доставени до избран от Потребителя адрес.

4. Конфиденциалност

АЙСБЕРИ ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. АЙСБЕРИ ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. АЙСБЕРИ ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на www.hipermag.com, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до АЙСБЕРИ ООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

5. Ограничаване на отговорността

АЙСБЕРИ ООД прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. АЙСБЕРИ ООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Услугите на Сайта се базират на информация, получена директно от доставчиците на продуктите. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. АЙСБЕРИ ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. АЙСБЕРИ ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на даден продукт.

6. Регистрация

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки, Потребителят трябва:

– Да е попълнил вярно online електронната регистрационна форма, намираща се на Сайта. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни изискуемите от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, Администраторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

– Да е получил на посочения от Потребителя електронен адрес потвърждаване за регистрацията от www.hipermag.com

7. Поръчване на стоки чрез Сайта. Цена и начин на плащане

– Начинът за поръчване на стоки, предлагани на Сайта, можете да откриете в раздела „Как да поръчамe” на www.hipermag.com.

– Цената на Вашата поръчка включва:
Цената на избраните от Вас стоки е в български лева с включен ДДС за един брой, освен ако изрично не е упоменато противното; Доставката до посочения от вас адрес; Митнически такси (в случай, че има такива).

– Плащането на цената се осъществява по един от следните начини:

  * За доставки в страната:

в брой – при получаване на доставката чрез наложен платеж директно на куриера, извършил доставката;

с кредитна или дебитна карта, чрез системата за разплащания на Сайта – при потвърждаване на поръчката. Разплащанията се извършват с кредитни и дебитни карти от вида Борика, Maestro BG, Maestro International, Visa Visa Electron BG, Master Card. АЙСБЕРИ ООД осигурява пълна конфиденциалност и не съхранява картови данни. Плащанията са с максимална степен на сигурност. Заплащането с кредитна или дебитна карта се извършва, чрез попълване на картовите данни на Потребителя в Системата за разплащания и приемане на общите ѝ условия.

  * За доставки в чужбина:

с кредитна или дебитна карта, чрез Системата за разплащания – при потвърждаване на поръчката.

8. Доставка

– Начинът за доставка на стоки, предлагани на Сайта, можете да откриете в раздела „Начин на доставка” на www.hipermag.com.

– Предаване на стоката
Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, АЙСБЕРИ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. При получаване на доставката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

– Предаване на документите, съпътстващи стоката
При получаване на поръчаната стока Вие получавате електронна фактура на посочения в заявката имейл адрес. В случай, че стоката има гаранция, получавате касова бележка и проформа фактура издадена от Сайта и гаранционна карта на стоката. Гаранцията на стоките е валидна на територията на Република България.

9. Промяна на поръчката. Връщане на закупена стока

– Ако доставената стока не отговаря на Вашия размер, може да бъде доставен друг размер, ако има в наличност, или да бъде заменена за друга стока, предлагана в Сайта на същата стойност. Разноските по връщането на стоката и новата доставка са за сметка на Потребителя.

– Закупена стока може да бъде върната в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаването й, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл. 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските за банков превод и връщането на стоката са за сметка на Потребителя.

– Всички продукти изработени по индивидуална поръчка и/или по размери на клиента не подлежат на връщане или замяна.

10. Приложимо право

Използването на Сайта, както и тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, се урежда в съответствие с приложимите български закони.